ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พยัต ชื่นเย็น
ที่อยู่ :
122 โสภณวัฒนา ซ.สังคม 1 โชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Payat Chunenyen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะแห่งการเกิด-ดับ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน (พู่กันลม)
ขนาด (ซม.) : 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ความเจ็บปวดในสภาวะของจิต หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : พลาสติก
ขนาด (ซม.) : 100 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.