ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัฒนพงศ์ สังข์แก้ว
เกิด :
6 ธันวาคม 2501
ที่อยู่ :
86/4 ซ.ศิริมงคล ถ.จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โทร :
02-468-6137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pattanapong Sungkeaw
Born :
December 6, 1958


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะที่ไม่สิ้นสุด 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 108 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Endless Condition of Life No. 4
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 80 x 108 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สภาวะที่ไม่สิ้นสุด 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 75 x 96 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Endless Condition of Life No. 5
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 75 x 96 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.