ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปัทมาวดี ชะเอม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pattamawadee Cha-aim


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : พิมพ์มือ
ขนาด (ซม.) : 90 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : -
Technique : Hand print
SIZE (cm) : 90 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.