ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปฏิภาณ ณ ป้อมเพ็ชร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Patiparn na Pompetch


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 123 x 117 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 31 Day Dream
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 123 x 117 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.