ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัชรินทร์ เผือกศิริพิบูรณ์
เกิด :
19 มกราคม 2514
ที่อยู่ :
99/270 หมู่ 6 หมู่บ้านปาริชาต ถ.คุ้มเกล้า แขวงลำปลาหิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทร :
0-233-5286, 08-992-0742, 08-9990-1527
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - การแสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 3
2541 - การแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
2543 - การแสดงจิตรกรรมกลุ่ม SQUARE GROUP
2544 - การแสดงนิทรรศการศิลปะต้นแบบ เรื่อง ข้าว เนื่องในพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2545 - การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
2547 - การแสดงงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
2548 - โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัยครั้งที่ 6 (เท้า - รอยเท้า)
2549 - ศิลปกรรมร่วมสมัย ART 2006
รางวัล/เกียรติยศ :
2536-2538 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 10 - 12
2539 - รางวัลดีเด่นจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
- "ARCHITECTURAL PLACE" ของสมาคมสถาปนิกสยาม
2540 - รางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย จากการแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ บจม. ครั้งที่ 21
2545 - รางวัลเกียรติยศ จากการแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
2547-2548 - รางวัลสนับสนุนกรุงไทย รางวัลที่ 1 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50 - 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Patcharin Pueksiripiboon
Born :
January 19, 1971


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Way To Live Life
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 200 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.