ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
ที่อยู่ :
223/1 หมู่ 1 ซอยธรรมรัตน์ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Patara Phadungsuntrarak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเจริญงอกงาม หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เครื่องปั้นดินเผา
ขนาด (ซม.) : สูง 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Growth No. 1
Date : -
Technique : Ceramic
SIZE (cm) : H. 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.