ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภัฏ พลชัย
เกิด :
4 พฤษภาคม 2515
ที่อยู่ :
101/675 ซ.10 หมู่บ้านซื่อตรง ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร :
02-921-8824, 081-802-7429
การศึกษา :
- ศม.ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศบ.ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม "นา" ครั้งที่ 2 ที่หอศิลป์จำปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ร่วมแสดงนิทรรศการ 40 ปี ศิลปกรรม จัดโดยคณะศิลปกรรมและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
- ร่วมแสดงงานประกวดประติมากรรมติดตั้งหน้าตึกนิตยสาร "ดิฉัน"
2548 - ร่วมแสดงงานประติมากรรมกับนักศึกษาสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 - ร่วมแสดงงานการประกวดประติมากรรม อมตะนคร ครั้งที่ 1
2546 - ร่วมแสดงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโดย บ.ซีคอนสแควร์
- ร่วมแสดงงาน "ย่าโม Project" ติดตั้งที่เทศบาลนครราชสีมา
- ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ ที่ร้าน Wood Cut จังหวัดมหาสารคาม
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "โลกธาตุ" ที่สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "มหกรรมประติมากรรมขนาดเล็ก" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สมาคมประติมากรไทย ณ ศูนย์การค้าเดอะสีลมแกลเลอเรีย
2545 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "กลุ่มนา" ครั้งที่ 1 ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานประติมากรรมที่ ร้านบ้านเซอร์ จังหวัดมหาสารคาม
2544 - ร่วมแสดงงาน "ศาสตราจารย์ศิลป์ 2000" ทีหอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ในหัวข้อ "ภาพเหมือนศิลปิน" ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542 - ร่วมแสดงงาน "จุลประติมากรรม" ครั้งที่ 3 ของภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานของคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 16 ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดโดยบริษัทคอนดเวลลอปเมนท์ จำกัด
2541 - ร่วมแสดงงาน Manifestation Artistingue ของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส กับศิลปินไทยอีก 8 ท่าน ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pat Polchai
Born :
May 4, 1972


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ราคะแห่งตัวตน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, เชื่อมเหล็ก
ขนาด : 300 x 300 x 550 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sensuality
Date : -
Technique : Fiberglass, Metal Welding
Size : 300 x 300 x 550 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.