ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พศุตม์ กรรณรัตนสูตร
เกิด :
30 เมษายน 2514
ที่อยู่ :
28 หมู่บ้านนนทิชา ถนนนวมินทร์ 74 แยก 3-8-30 รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพ 10230
อีเมล์ :
pasuttk@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/pasutt
โทรศัพท์ :
083 999 4498
การศึกษา :
2546 - ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- จากนั้นศึกษาต่อทางด้านการแกะสลักหินอ่อนที่ Accademia di Belle Arte di Firenze เป็นเวลาถึง 8 เดือน
รางวัล/เกียรติยศ :
- The Winner (Sculpture) 2001/2002 Vermont Studio Center Freeman Fellowship U.S.A.
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pasutt Kanrattanasutra
Born :
April 30, 1971
Address :
28 Mu Ban Nonthicha, Nawamin 74 Road, Yaek 3-8-30, Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok 10230
E-mail :
pasuttk@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/pasutt
Mobile :
083 999 4498
Education :
- The Research Development Programme, Slade School of Fine Art, London, UK
- Master of Fine Arts in Sculpture, Silpakorn University, Bangkok
- Certificate for Exchange Programme, Ecole Nationale Superieure des Beaux - Arts, Paris, France
- Certificate in Marble Carving, Accademia di Belle Arti di Firenze, Italy
- Bachelor of Fine Arts in Sculpture (2nd Class Honours), Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2007 - "Just... But not as usual", Silom Galleria Art Space, Bangkok (31 July- 27 August 2007)
2005 - Paris, Galerie Gauche, Ecole Nationale Superieure des Beaux- Arts, Paris, France (25 November 2005)
Selected Exhibitions :
2007 - Space Lap, Woburn Square Gallery, London, UK , 2007
2006 - La Nuit Blanche, 59 Rue Rivoli, Paris, 7 october 2006
Awards :
2006 - The Royal Thai Government Scholarship for study in UK
- Third Prize Rotary Thonbury Sculpture competition
- Fifty-First National Exhibition of Art, The National Art Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Root, 2004
Date : 2004
Technique : Stainless steel, thai plaster powder
SIZE (cm) : 65 x 120 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Concentration
Date : 2002
Technique : Stainless steel, steel, light, Fiberglass
SIZE (cm) : 98 x 169 x 219 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.