ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภาสกร แสงสว่าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pasakorn Sangsawang


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : หาปลา
ปีสร้าง : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด : 180 x 480 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fishing
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 180 x 480 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.