ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปริพนธ์ ศัลยพงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paripon Salayaphongse


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เงาสะท้อนหมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 115 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reflection No.1
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 115 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.