ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปริพัตร วัชรปาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paripat Vacharapan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิวัฒนาการ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 50 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bulle de Champagne
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 50 x 65 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความทรงจำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 50 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Die Reise
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 50 x 65 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.