ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปริญญา ธัญทะพิพงศ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Parinya Thanthapipong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงแห่งพิธีกรรมทำขวัญ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Form of A Ceremony To Bring Back A Soul
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 200 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.