ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปาริชาติ ศุภพันธ์
ที่อยู่ :
7/197 หมู่ 5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ซ.กันตนา 21 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร :
02-927-8119
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 12
2540-2541 - การแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545 - การแสดงศิลปกรรม "ศิลปกรรม + สีศิลปากร" ของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 19
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Parichart Suphaphun
Selected Exhibitions :
2002 - "Dog, Stock(ing) and two - headed rabbit" at Panta Siam Discovery
2000 - International Mail Art Exhibition "My eye" Romania
1998 - International Mini Print Japan


ผลงานศิลปิน

Title : Very very beautiful indeed
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 110 x 160 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.