ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปริทรรศ หุตางกูร
เกิด :
8 สิงหาคม 2505
ที่อยู่ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร :
075-377-442
การศึกษา :
2523 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2528 - ศบ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโทจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ม.มหาราชาศายาจิเราบาโรดา แคว้นคุชราต อินเดีย
นิทรรศการเดี่ยว :
2534 - “ดิโอลด์ โรแมนติก” ที่ริเวอร์ซิตี้ชั้น ๔ กรุงเทพฯ
2538 - “เผชิญหน้าเอเลี่ยน” ที่ริเวอร์ซิตี้ชั้น ๔ กรุงเทพฯ
2539 - “ฉลองหัวใจเถื่อน” ที่บางกอกแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2542 - “มหัศจรรย์วันสำเหนียก” ที่ตาดูแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2544 - “ตุ๊กกับธรรมชาติ” (สีน้ำ) หอศิลป์สยาม กรุงเทพฯ
2545 - “ใบหน้าเนปาล วิญญาณธิเบต เมดอินอินเดีย” แสดงคู่กับช่างภาพจามิกร แสงศิริ ที่ตาดูแกลเลอรี่
นิทรรศการกลุ่ม :
2527 - กลุ่มธันวาครั้งที่ 1 ที่สถาบันเกอร์เต้ ถ. พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
2528 - กลุ่มธันวาครั้งที่ 2 ที่หอศิลป์ธนาคารกรุงเทพ ถ. ผ่านฟ้า
2535 - กลุ่มธันวาครั้งที่ 3 ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2539 - “ไม่เป็นไรนิวเคลียร์” ชมรมรวงผึ้ง สวนจตุจักร กรุงเทพฯ
2542 - “โกสต์ เฟสติวอลย์” เบอร์ลิน เยอรมนี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paretas Hutanggul
Born :
August 8, 1962


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จมอยู่ในเมือง หมายเลข ๕
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 130 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 160 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Miss Thaiger
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 160 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.