ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน
เกิด :
17 ส.สค. 2507 มหาสารคาม
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/paramat
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต ( ศิลปไทย ) คณะจิตรกรรม แระติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2537 - “ ประสบการณ์ ปีนัง ” แกลลอรีปีนัง มาเลเซีย
2542 - “จิตวิญญาณแห่งจินตนาการ”
- โบ๊ตเฮาส์ แม่น้ำเจ้าพระคลับ อาร์ตแกลลอรี่ ภูเก็ต
2544 - “จินตนาการจากทะเล” โบ๊ตเฮาส์ แม่น้ำเจ้าพระยาคลับ อาร์ตแกลลอรี่ ภูเก็ต
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - นิทรรศการ “ ศิลปกรรมร่วมสมัย ๕๕ ปี คณะจิตรกรรม ฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
2541 - นิทรรศการ “ ศิลปะเพื่อธรรมชาติ ๒๕๔๑ ” เอ็น – เอ็น แกลลอรี่ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2542 - นิทรรศการ “ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา – ช่างศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
- นิทรรศการศิลปกรรมไทนร่วมสมัย “ ลักษณ์ไทย ” เพลส ออฟ อาร์ต แกลลอรี่ สุขุมวิท
2543 - นิทรรศการศิลปกรรม “ ใบหน้าและร่างกาย ” หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลป “ กลุ่มจิตรกรไทย ” ณ ซิตี้แกลลอรี่ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลป “ พุทธศาสนา ” หอศิลป์มหาวิทยาลัย วอน คาง เกาหลี
- นิทรรศการศิลป “ ในความรู้สึกแห่งไทย ” ทู เอเลน เซ็นเตอร์ แอนด์ เดอะ ฮุสตัน อาร์ต
- อัน – ซทิทยูท สหรัฐอเมริกา
2544 - นิทรรศการศิลป “ สืบสานวัฒนธรรม...สุโขทัยสู่สหัสวรรษ 2001 ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลป “ สีสันแห่งไทย ” แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลป “ กลุ่มจิตรกรไทย ” ณ ซิตี้แกลลรี่ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paramat Lueng-On
Born :
17 August 1964
Address :
844/226 Building 2 Charansanitwong 57 Bangplat Bangkok, 10700
Tel :
08-9691-9147
Website :
www.rama9art.org/paramat
Education :
- College of fine Arts
- B.F.A. Thai Art. the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University.
Solo Exhibition :
2007 - "Hues of Harmony - Enchanting Thai& Buddhist Art" The Imperial Club, The Imperial's Queen Park, Bangkok.
2008 - "Dimension of Faith" Gossip Gallery, Bangkok.
2010 - "...to Wisdom" Gossip Gallery, Bangkok.
Selected Exhibitions :
2007 - Exhibition of Art in honour of HM The King at Reception Lounge, Lobby Level,
The imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand
2008 - “Unlimited” Art Exhibition at River City Shopping Complex, Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Balance of Mind
Date : 1997
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 50 x 70 cm.
COLLECTION : -
Title : Way of Life
Date : 1998
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 40 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.