ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปัญญา วิจินธนสาร
เกิด :
24 มิถุนายน 2499
ที่อยู่ :
7/505 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.12 หมู่ 9 ถ.เลีบยคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร :
08-9499-7173
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/panya
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตรศิลปภาพพิมพ์ Slade School of Fine Arts University College, London, England
นิทรรศการเดี่ยว :
2532 - นิทรรศการศิลปไทยประเพณีร่วมสมัย ปิแอร์กาแดง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
2534 - 2536 - นิทรรศการศิลปะ ดิ อินทิเกรทีฟ อาร์ต ออฟ โมเดิร์น ไทยแลนด์ ประเทสไทย สหรัฐอเมริกา
2538 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทยเทนซัน หอศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 - นิทรรศการทางศิลปะ Thai Vision 1 ที่มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย โปลิเทคนิคที่ San luis Obispo แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2541 - งานแสดงผลงานศิลปะ Subversion of Truth ที่สถาบันศิลปะร่วมสมัยตาดู กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2523 - รางวัลที่ 1 งานนิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 โดยธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลที่ 2 งานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 กรุงเทพฯ
2528 - 2530 - ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2536 - เข้าร่วมแสดงผลงานกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในงานนิทรรศการ Exhibition and Symposium on aesthetics ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
2538 - เขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panya Vijinthanasarn
Born :
June 24, 1956
Website :
www.rama9art.org/panya
National Artist :
National Artist 2014, Visual Arts (Painting)
Education :
1975-1980 - B.F.A. (Thai Art), Silpakorn University, Bangkok
1982-1984 - Certificate of Printmaking, Slade School of Fine Arts, University College London, England
Selected Exhibitions :
1982 - Thai National Exhibition, Hong Kong Art Centre, Hong Kong
1983 - Thai Contemporary Art Exhibition, Memorial Art Gallery, The University of Rochester, New York, U.S.A.
Awards :
1979 - Bangkok Bank Scholarship
1988 - Represented Thailand, Painted The Mural Paintings of Thai Pavilion, Expo'88, Brisbane, Australia


ผลงานศิลปิน

Title : Meditation to be free from Suffering
Date : 1988
Technique : Mixed techniques
SIZE (cm) : 55 x 60 cm.
COLLECTION : -
Title : Crabs Buy the Money
Date : 1993
Technique : Mixed techniques
SIZE (cm) : 70.5 x 44.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วิกฤตการณ์ปัจจุบัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2522
เทคนิค : สีฝุ่นบนผ้าใบปูกระดาษสา
ขนาด (ซม.) : 121 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : สมบัติของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
Title : World Crisis
Date : 1979
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 121 x 125 cm.
COLLECTION : Collection of the Bangkok Bank Foundation

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.