ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปัญญา อ่วยกลาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panya Uaiklang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังของพื้นที่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 90 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : พื้นที่ที่ร่างกาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 80 x 50 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ปฏิกิริยาของพื้นที่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 50 x 110 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.