ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภานุวัฒน์ สิทธิโชค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panuwat Sitheechoke


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ร่าง-แห หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 120 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Meshes No.2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 120 x 80 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : คนเอ๋ย...คน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 120 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human No.2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 120 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.