ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภานุพงศ์ ชูอรุณ
เกิด :
22 กันยายน 2519
ที่อยู่ :
127 ซ.ศาสนา ถ.พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร :
02-278-3453
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- แสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงนิทรรศการศิลปไทย 2540
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45, 47
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 14
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 10, 11, 12 ของบริษัทโตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2541, 2542, 2543
- การแสดงนิทรรศการ Panupong & Jakawan, Eat me Gallery
- การแสดงศิลปกรรมจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 24 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- การแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพู่กันทอง
- การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- การแสดงศิลปกรรม NOKIA Playground your Imagination
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 3 การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า 90 พรรษา
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพงานสันติราษฎร์นิทรรศ
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 10
- รางวัลยอดเยี่ยม การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 11
- รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2542
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12
- รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panupong Chu-aroon
Born :
September 22, 1976
Selected Exhibitions :
The 8th International Child and Youth Art Exhibition, Findland


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฟังสวด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 30 x 25ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Listening to Chant
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 30 x 25 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.