ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภาณุมาศ ทาศิลา
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panumas Tasila


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มนุษย์กับความหวัง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เรซิ่นผสมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 240 x 80 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hope
Date : -
Technique : Resin, Iron
SIZE (cm) : 240 x 80 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.