ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภานุ อุดมเพทายกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panu Udompeathaikool


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เอาน้ำเย็นเข้าลูบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 65 x 210 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Love Speech
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : 65 x 210 x 145 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ร่วมเรียงเคียงหมอน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 65 x 210 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Marriage
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : 65 x 210 x 145 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.