ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภานุ สรวยสุวรรณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panu Suaysuwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กิ๊บซี่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วัสดุผสม
ขนาด (ซม.) : 190 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Gibzy
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 190 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.