ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปานทิพย์ นาถวิริยกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pantip Nardviriyakul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ระนาบ 001
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 90 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Plane 1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 90 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.