ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พันศักดิ์ มิตรสุภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pansak Mitsuparb


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เพลาโพล้เพล้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 160 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dusk
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 160 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.