ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรรษา สุนาวี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pansa Sunavy


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ธาตุทองในจิตใต้สำนึก
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม(จิตรกรรม)
ขนาด : 122 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Gold in Subconsciousness
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 122 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.