ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พนม สุวรรณนารถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panom Suwannart


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นกนางนวล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 108 x 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.