ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พนม สุวรรณบุณย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panom Suwanaboon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นักตีไก่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Cock Fighter
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.