ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พนม จิเจริญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Panom Jicharoen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เติบโต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สลักหิน
ขนาด (ซม.) : 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Growth
Date : -
Technique : Stone
SIZE (cm) : 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เติบโต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สลักหิน
ขนาด (ซม.) : 30 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 30 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.