ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรรณี โพธิ์อุดม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pannee Phoudom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะของสังคมบริโภคนิยม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก, ปูนซีเมนต์, เย็บหนัง
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Society of Consumerism
Date : -
Technique : Welding, Cement, Dimension variable
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.