ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปานพรรณ ยอดมณี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pannaphan Yodmanee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลโก อเนฺวติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วัสดุผสม
ขนาด (ซม.) : 130 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Loko Ane Watti
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 130 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.