ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภควัต ทัศคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pakkawat Thatsakorn


ผลงานศิลปิน

Title : Material World
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 146 x 177 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.