ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ภัควี แก่งทองหลาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pakawee Gangtonglang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เส้น - สี - แสง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 90 x 90 ซม. (5 ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lines - Color - Light
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 90 x 90 cm. (5 Piece)
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.