ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพเวช วังบอน
เกิด :
9 ธ.ค. 2505
ที่อยู่ :
111/449 ซ.11 หมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 ถ.นาวงศ์ประชาพัฒนา ดอนเมือง กทม. 10210
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/paiwate
การศึกษา :
2527 - ปวส. โรงเรียนเพาะช่าง
2529 - ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เพาะช่าง)
นิทรรศการกลุ่ม :
2526 - นิทรรศการกลุ่มศิลปไทย 1 หอศิลปแห่งชาติ
2526 - นิทรรศการกลุ่มศิลปไทย โรงแรมรอยัลออร์คิด
2527 - ศิลปกรรมวิชาการ หอศิลป์เพาะช่าง
2528 - ศิลปกรรมวิชาการ หอศิลป์เพาะช่าง
2533 - นิทรรศการศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 2 หอศิลปแห่งชาติ
2538 - ศิลปกรรมอาจารย์ ม.รังสิต หอศิลปแห่งชาติ
2539 - ศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่ม สี่-มุม-เมือง ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paiwate Wangbon
Born :
9th December 1962
Address :
111/449 Soi 11 Pincharoen Village 4, Nawongprachapatana, Donmuang, Bangkok 10210
Tel :
02-565-5750
Website :
www.rama9art.org/paiwate
Education :
1986 - B.E. (Fine Art) Rajamangala Institute of Technology
Selected Exhibitions :
1983 - 1st Thai Art Group, The National Gallery, Bangkok.
1984 - Art Exhibition, Poh Chang Art and Crafts College, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : Lairodnam
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 66 x 140 cm.
COLLECTION : -
Title : Lairodnam
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 91 x 142 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.