ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพฑูรย์ งามสาย
ที่อยู่ :
407 ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุลบราชธานี 34190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paitoon Ngansai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาพแวดล้อมใหม่ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 164 x 251 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.