ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพศาล ชุ่มสุวรรณ
ที่อยู่ :
39 หมู่ 5 บางแคเหนือ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paisarn Chumsuwan


ผลงานศิลปิน

Title : Summertime No. 3
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 50 x 80 cm.
COLLECTION : -
Title : Life of Roller No.2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.