ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพศาล เภาวิเศษ
ที่อยู่ :
696 ซอยศรีย่าน 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paisal Phaowises


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความลึกของรูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 100 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Depth of form
Date : -
Technique : Oil color
SIZE (cm) : 100 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.