ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ (2468-2525)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/paiboon
การศึกษา :
- เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2487 เป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paiboon Suwannakudt (1925-1982)
Website :
www.rama9art.org/paiboon
Education :
- Prachanukul School, Srisakaes Province
- Missionary Sevenday Adventis
- Benjamamaharaj School Ubonrajatani Province
- School of Arts and Crafts
- Diploma, the Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University
Awards :
1949 - 2nd Prize, Silver Medal (Painting), The 2nd National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Muang Wiman
Date : 1974
Technique : Tenpare on silk
SIZE (cm) : 60 x 40 cm
COLLECTION : Collection of the Montien Hotel,Bangkok
Title : Sketch
Date : 1973
Technique : Pen on paper
SIZE (cm) : 165 x 96 cm.
COLLECTION : Collection of Dr.Waldemar C. Sailer,Bangkok.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.