ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพบูลย์ พูลพุ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paiboon Poolpoom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการลีลา อารมณ์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 170 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Motion and Mood
Date : -
Technique : Acrylic color
SIZE (cm) : 170 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.