ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพบูลย์ มงคลเสาร์สุข
ที่อยู่ :
207 ซอยต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/paiboon
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paiboon Mongkolsaosuk
Website :
www.rama9art.org/paiboon
National Artist 2004, Visual Arts (Photography)


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อารมณ์แฝง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.