ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพบูลย์ หิรัญวัชรพฤกษ์
ที่อยู่ :
234 ซ.ตากสิน 1 ถ.ตากสิน ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paiboon Hirunwachaaprek


ผลงานศิลปิน

Title : Vibration A
Date : -
Technique : Silk Screen
SIZE (cm) : 80 x 108 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.