ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัชรพงษ์ มีศิลป์
เกิด :
26 กรกฏาคม 2527
ที่อยู่ :
160/11 ถนนมิตรภาพ ตำลบในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร :
0869063342, 043243568
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546-2547 - ร่วมแสดงผลงาน นักศึกษาวิทยลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
2551 - ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิคครั้งที่ 10
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 25
- ร่วมแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ตอวอร์ดครั้งที่ 4
2552 - นิทรรศการศิลปะเพื่อศิลปนิพนธ์
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24
- ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิคครั้งที่ 11
2551 - รางวัลยอดเยี่ยมนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 23
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 20
- ได้รับทุนอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pachacharapong MeeSilp
Born :
July 26, 1984


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รสปรารถนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 195 x 170 ซม
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lust
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 195 x 170 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ฉ่ำหวาน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 195 x 170 ซม
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sweetness
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 195 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.