ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อรนิต วาศภูติ
เกิด :
25 ธันวาคม 2503
ที่อยู่ :
91/151 ปัฐวิกรณ์ 2 ถ.รามอินทรา บางกะปิ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Oranit Vasaputhi
Born :
December 25, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สงคราม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 70 x 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The War
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 70 x 94 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.