ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โอภาส ชมชื่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Opas Chomchuen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตในธรรมชาติ 2546/1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2546
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 106.5 x 128.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life in Nature 2003/1
Date : 2003
Technique : Etching
SIZE (cm) : 106.5 x 128.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.