ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โอภาส เจริญสุข
เกิด :
24 พฤศจิกายน 2514ซ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Opas Charoensuk
Born :
November 24, 1971
Address :
Silpakorn University at Nakornpathom
Education :
- Poh Chang ( International Art )
- Bachelor of Art ( Painting ), Silpakorn University
Selected Exhibitions :
- Poh Chang Art Exhibition 1993
- Contemporary Art for young artist 13th
- Contemporary Art 2000, Thai farmers Bank
- 14th Toshiba “ Bring good things to life ”
- Thai tradition Art, Bualuang 21st , 24th
- Seacon Square Art Exposition to Celebrate the Auspicious of His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary.
- Art Exhibition by SIEN SILPA THAI at Bann Bangkok
- Art Exhibition by SIEN SILPA THAI at Gongdee Art Gallery, Chiang Mai
- Art Exhibition By PTT 16th
- 7-3-24 Art Exhibition at Bann Laow restaurant, Bangkok
- “ Na ” Group at Art Gallery of the Khonkhan University
- Silp Bhirasri day Art Exhibition at Art Gallery of Silpakorn University, Bangkok
Awards :
- Award winner, Contemporary Art Competition 1998, Thai Farmers Bank.
- 1st Prize :
Thai traditional Art, Bualuang 23rd, Bangkok.
- Award winner, Contemporary Art Competition 2000, Thai Farmers Bank.
- Top Award winner, Contemporary Art Competition 2000, Thai Farmers Bank
- Award winner, Art Exhibiton by PTT 16th
- Award winner, 14th Toshiba “ Bring good things to Life” Art Competition, Bangkok.
- Greetha Samosorn, Schoolarship.
- Full General Perm Tinlasulanon Stateman, Schoolarship.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ช่างไทย หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 170 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai Craftsman No. 3
Date : -
Technique : Media technique
SIZE (cm) : 170 x 250 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ช่างไทย 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai Craftsman No. 2
Date : -
Technique : Media technique
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.