ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
องอาจ มากสิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ong-arj Marksin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีพจรลงน้ำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วัสดุผสม
ขนาด (ซม.) : 147 x 236 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pulse in the Water
Date : -
Technique : Mixed materials
SIZE (cm) : 147 x 236 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.