ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
องอาจ โล่ห์อมรปักษิณ
เกิด :
2520, กรุงเทพ
การศึกษา :
2545 ศบ. จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ong-Arj Loeamonpagsin
Born :
1977, Bangkok
Education :
2002 B.F.A.(Painting) Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ที่นี่ประเทศไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 60 x 600 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Here's Thailand
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 60 x 600 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รึว่าเทวดามาโปรด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Blessing from Angle?
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 160 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.