ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โอฬาร พลับผล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Olarn Plubpol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 47 x 74 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled, No. 2
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 47 x 74 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 47 x 72 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled, No. 3
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 47 x 72 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.