ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐพล ธนิษฐางกูร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nuttapon Thanisthangool


ผลงานศิลปิน


Title : Composition of Light, Shadow and Feeling No.5
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 85 x 115 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.