ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณัฐกมล ตั้งธนะพงศ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nuttakamol Thangtanaphong


ผลงานศิลปิน

Title : Garbage
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 135 x 195 cm.
COLLECTION : -
Title : Rubbish
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 135 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เส้นธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 140 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Nature Line
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 140 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.