ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นุชนารถ อินทร์เลิศ
ที่อยู่ :
266/12 ซอย 15 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nutchanart Inlert


ผลงานศิลปิน


Title : From mountain-orange
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 76 x 98 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.